August 18, 2022

บุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทพนมรุ้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.64 นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุ หลังจาก MV ของลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ได้ปล่อยผลงานมิวสิกวิดีโอ...